Strategi & Kommunikation

För att fånga shopperns uppmärksamhet och butikens intresse måste man ha en långsiktig strategi som bas för alla aktiviteter som engagerar shopper och butik.

Retail House har stor erfarenhet av att skapa strategier för både stora och små leverantörsvarumärken samt för dagligvaru- och detaljhandelskedjor.

När väl strategin är lagd blir det en enkel match att skapa kampanjer och kommunikation som ger resultat.

Shopper Marketing Plan® – ett 7-stegsprogram mot In-Store Excellence

Shopper Marketing Plan® är en strategi för hur ditt företag ska vinna slaget om shoppern och öka ROI på företagets marknadsaktiviteter.

Läs mer »

Skapa POS-kommunikation och kampanjer – öka din försäljning och skapa ett mervärde för handeln

POS-kommunikation i butik är viktigt för att skapa synlighet gentemot shoppern och butikens personal.

Läs mer »

Skapa säljpresentationer som biter – öka skärpan och tydligheten i era säljpresentationer

Ett par minuter är tiden som säljaren får på sig för att skapa ett intresse för det som ska säljas in. Detta gäller oavsett om det är säljaren som möter avdelningsansvarig i butik, eller KAM som möter inköpsansvarig på central nivå.

Läs mer »