Callcenter

Retail House callcenter når butiken på ett effektivt sätt

- För lägre kostnader och högre flexibilitet

Att göra ett fysiskt säljbesök tar både tid och kostar mycket pengar. Därför kan det ibland vara mer effektivt att anlita ett callcenter för att nå butikerna. Retail House har ett inhouse callcenter som ringer hundratals butiker varje vecka. Callcenter i kombination med ett DR till butik brukar vara en effektiv kombination. Att regelbundet ringa butiken stärker relationen.

När används callcenter?

  • Vid nylansering av ett varumärke
  • För att täcka tillfälliga toppar
  • När du snabbt behöver informera eller ta in information från butik

Vad får du?

  • Fokus på rätt butik med rätt bearbetning
  • Slipper fasta kostnader
  • Betalar bara för de besök som genomförs och följs upp

Du får RESULTAT!

Referenser:

  • Actavis
  • Niconovum
  • ICA
  • Lantmännen

Du som vill skapa resultat, kontakta?

Martin Moström
VD Retail House
martin.mostrom@retailouse.se
0708-812630


Produktblad