Centraliserade butiksaktiviteter - Marknadsplats

Skapa en marknadsplats med Retail House

- För ökade Shopper-upplevelser och intäkter

Retail House centraliserade butiksaktiviteter inom marknadsplatsen i butikerna vänder sig primärt till dagligvaru- och detaljhandelskedjor. Att skapa en centralmarknads plats är ett perfekt sätt för dig som vill öka volymerna och få kontroll samt styrning på butiksaktiviteterna. Marknadsplatsen är oftast belägen i det ”naturliga kundvarvet” som kan innehålla demonstrationer, merchandising, nyhetslanseringar och events.
Allt som sker inom marknadsplatsen fotodokumenteras och utvärderas sedan via Retail House unika digitala återrapporteringsverktyg. Med IN-Store Control®, som verktyget heter kan du ta del av vad som sker, direkt i butik.

När bör du införa centraliserade butiksaktiviteter?

 • När kedjan vill ha ökad styrning av aktiviteterna i butik
 • När kedjan vill ha ett ökat samarbete med leverantörsföretagen
 • När kedjan vill öppna upp för större marknadsinvesteringar

Vad får du?

 • Ökade Shopper-upplevelser i din butik/kedja
 • Nöjdare Shoppers
 • Nöjdare butikspersonal
 • Bättre kontakt med leverantörer som vill aktivera sig inom er butikskedja

Du får RESULTAT!

Referenser:

 • ICA MAXI
 • ELGIGANTEN
 • ICA KVANTUM
 • ICA SUPERMARKET
 • SABIS

Du som vill skapa resultat, kontakta:

Lisbeth Erstrand
Strategisk Rådgivare
lisbeth.erstrand@retailhouse.se
073-360 41 18

 
Produktblad