– Centraliserade butiksaktiviteter | Marknadsplats –

Butiksdemonstration – Skapa en marknadsplats med Retail House

 
 

Retail House centraliserade butiksaktiviteter i butikens marknadsplats vänder sig primärt till dagligvaru- och detaljhandelskedjor. Att skapa en central marknadsplats är ett perfekt sätt för dig som vill öka volymerna och få kontroll samt styrning på butiksaktiviteterna. Marknadsplatsen är oftast belägen i det ”naturliga kundvarvet” som passar bra till demonstrationer, merchandising, nyhetslanseringar och events.

Allt fotodokumenteras och utvärderas via Retail House unika digitala återrapporteringsverktyg SmartSpotterTM. Med det kan du ta del av vad som sker i butik direkt i din mobil eller dator.

När bör du införa centraliserade butiksaktiviteter?

  • När kedjan vill ha ökad styrning på sina aktiviteter
  • När kedjan vill ha ett ökat samarbete med leverantörsföretagen
  • När kedjan vill öppna upp för större marknadsinvesteringar
Demonstration i butik

Vad får du?

  • Ökade shopper-upplevelser i din butik/kedja
  • Nöjdare shoppers
  • Nöjdare butikspersonal
  • Bättre kontakt med leverantörer som vill aktivera sig inom er butikskedja

Referenser

Ladda ner vårt produktblad här!

Vill du veta mer?

Lisbeth Erstrand
Strategisk Rådgivare
lisbeth.erstrand@retailhouse.se
073-360 41 18