Retail House Advisory Board

I Retail House Advisory board finns alla de perspektiv representerade som är viktiga för vår dagliga verksamhet
dvs. handel, varumärke och vetenskap.

Mot dessa tre personers erfarenheter testar vi att våra framtida koncept är relevanta och skapar effekt.

Johan Karlström
Senior vice president

Atria Sweden

Magnus Söderlund
Professor i marknadsföring
Handelshögskolan i Stockholm

Mats Larsson
Partner
Acceltech