– Merchandising | Shopper Marketing –

Merchandising – Skapa 100% synlighet i butik

 
 

Synlighet i butik är mycket viktigt för att vinna säljslaget i butik. Merchandising är ett kosnadseffektivt sätt att säkerställa så att butiksmaterialet kommer upp i butiken.
Låt säljkåren ägna sig mer åt värdeskapande kommunikation vid sina säljbesök och outsourca merchandisingen istället.

Med Retail House merchkår når du upp till 1 500 butiker inom hela Norden, på en vecka. Uppdragen dokumenteras så att du smidigt kan ta del av och följa upp aktiviteterna. Allt sker via Retail House unika digitala återrapporteringsverktyg Smart Spotter.

När används merchandising?

  • När ett varumärke skall nylanseras och tempot är viktigt
  • När det finns tillfälliga toppar som den befintliga kåren inte klarar av
  • När företaget skall vinna viktiga säljperioder

Vad får du?

  • Fokus på rätt butik och rätt bearbetning
  • Inga fasta kostnader – du betalar bara för de besök som genomförs och följs upp
  • Full synlighet i butik
Merchandising i butik

Referenser

Ladda ner vårt produktblad här!

Vill du veta mer?

Jonas Lundgren
Projektledare, Activate
jonas.lundgren@retailhouse.se
073-509 87 30