Merchandsing – DVH & elektronikhandel

Merchandising med Retail House

- Skapa 100% synlighet i butik

Synlighet i butik är mycket viktigt för att vinna säljslaget i butik. Merchandising är ett mycket kostnadseffektivt sätt för dig att säkerställa att butiksmaterialet kommer upp i butiken. Låt därför säljkåren ägna sig mer åt värdeskapande kommunikation vid sina säljbesök och outsourca istället merchandisingen.
Anlita Retail House merch-kår, så når du upp till 1500 butiker på en vecka inom hela Norden! Merchandinsinguppdragen som sker i butikerna fotodoku-menteras för att du på ett smidigt sätt kunna ta del och följa upp aktiviteterna. Allt sker via Retail House unika digitala återrapporteringsverktyg – IN-Store Control®.

När används merchandising?

 • När ett varumärke skall nylanseras och tempot är viktigt
 • När det finns täcka tillfälliga toppar som den befintliga kåren inte klarar av
 • När företaget skall vinna viktiga säljperioder

Vad får du?

 • Fokus på rätt butik och rätt bearbetning
 • Slipper fasta kostnader
 • Betalar bara för de besök som genomförs och följs upp.
 • Får full synlighet i butik

Du får RESULTAT!

Referenser:

 • P&G
 • Philips
 • Arla
 • Babyliss
 • Elgiganten
 • ICA

Du som vill skapa resultat, kontakta:

Alexander Öhman
Projektledare
alexander.ohman@retailhouse.se
Tel +46 (0)70 410 29 23


Produktblad