Kampanjdemonstrationer

Skapa en kampanj med Retail House

Demonstrationen det effektivaste verktyget i butik

Demonstrationer används för att snabbt nå ut till en bred målgrupp inom en begränsad tid. Med ett proffsigt POS-material med tillhörande butiksdemonstration får du en bra synlighet i butikerna – Rikstäckande eller nordiskt, du väljer! Retail House hjälper dig att skapa en demokampanj. Materialet som vi tar fram distribueras sedan ut till butikerna och vi kan även ta hand om bokningen av butikerna med vårt Callcenter. Tack vare Retail House unika digitala återrapporteringsverktyg är det möjligt för dig att sedan följa upp demonstrationerna runt om i landet. Med IN-Store Control®, som verktyget heter kan du ta del av vad som sker, direkt i butik.

När bör du genomföra butiksdemonstrationer?

  • När varumärket snabbt ska komma ut i många butiker under en begränsad tid
  • När varumärken behöver öka sin försäljning
  • När säljkåren vill få en bättre relation med butiken

Vad får du?

  • Ökad försäljning
  • Rikstäckande butiksdemonstrationer
  • Ökad försäljning inom butikerna
  • Stärkt relation med butiken

Du får RESULTAT!

Du som vill skapa resultat, kontakta:

Martin Moström
VD Retail House
martin.mostrom@retailhouse.se
0708-812630


Produktblad »