– Shopper Science® | Butiksexperiment –

Från magkänsla till fakta med butiksexperiment

 
 

Det mänskliga medvetandet är begränsat. Många av människans handlingar är omedvetna och sker automatiskt. För att få reda på hur konsumenten beter sig i butik så är det bättre att undersöka beteendet än att ställa frågor. Retail House erbjuder butiksexperiment med syfte att mäta effekten av olika insatser i butiken. Allt sker inom ramen för en vetenskaplig metod som är väl beprövad. 

Vi kan testa de flesta insatserna i butik, till exempel:

 • Kategoriombyggnad
 • Exponeringslösningar
 • POS-material
 • Personalens beteende

Metod:

 • Hypotes som skall testas
 • Metod för experimentet
 • Genomförande
 • Statistisk analys och resultat
 • Presentation i form av film och PowerPoint

Med vetenskaplig utgångspunkt kombinerat med stor praktisk erfarenhet blir resultaten en solid grund för det fortsatta inom Shopper Marketing.

Butikstester

Genomförda uppdrag

Reitan – Hur mycket är ett leende värt för merförsäljningen?
Svenska Spel – Vilken effekt har POS på synlighet och försäljning?
Arla – Är försäljningseffekten på demonstrationer beroende på veckodag?
Nikon – Vilken effekt har gavelexponering i julförsäljningen?

Resultat

 • Vetenskapligt dokumenterat resultat
 • Underlag för kommunikation till central handel och butik
 • Insikter för vidare förbättringsarbete

Ladda ner vårt produktblad här!

Vill du veta mer?

Martin Moström
Strategisk rådgivare och VD
martin.mostrom@retailhouse.se
070-881 26 30