Butiksexperiment- Shopper Science®

Gå från magkänsla till fakta - butiksexperiment

Det mänskliga medvetandet är begränsat. Många av människans handlingar är omedvetna och sker automatiskt. För att få reda på hur konsumenten beter sig i butik så är det bättre att undersöka beteendet än att ställa frågor. Retail House erbjuder därför butiksexperiment med syfte med att mäta effekten av olika insatser i butiken. Allt sker inom ramen för en vetenskaplig metod som är väl beprövad.

Vi kan testa de flesta insatserna i butik t ex:

  • Kategoriombyggnad
  • Exponeringslösningar
  • POS material
  • Beteende i butik hos personalen

Metod:

1.  Hypotes som skall testas.
2.  Metod för experimentet
3.  Genomförande
4.  Statistisk analys och resultat
5.  Presentation i form av film och PP

Med vetenskaplig utgångspunkt kombinerat med stor praktisk erfarenhet blir resultaten en solid grund för det fortsatta inom Shopper Marketing

Genomförda uppdrag:

REITAN - Hur mycket är ett leende värt för merförsäljningen?
SVENSKA SPEL - Vilken effekt har POS på synlighet och försäljning?
ARLA - Är försäljningseffekten på demonstrationer beroende på veckodag?
NIKON - Vilken effekt har gavelexponering i julförsäljningen?

Resultat:

  • Vetenskapligt dokumenterat resultat
  • Underlag för kommunikation till central handel och butik
  • Exempel 3Insikter för vidare förbättringsarbete

Vill du veta mer?

Martin Moström
Strategisk rådgivare på Retail House.
martin.mostrom@retailhouse.se
eller ring 0708 - 81 26 30

 
Skriv ut