Bra och dåliga säljbesök i dagligvaruhandeln

- Skapa värde för handeln och shoppern!

Höj medvetenheten och kunskapen kring vad handeln tycker är ett bra säljbesök.

Föreläsningen bygger på resultaten av en studien bra och dåliga säljbesök i DVH som Retail House genomfört i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm.

Program

 • Dagligvarubransch i förändring.
 • Säljarens roll påverkas.
 • Vad är positiva/negativa säljbesök för handeln?
 • Vad är positiva/negativa säljbesök för säljkåren?
 • Slutsatser och rekommendationer till hur säljbesöken kan skapa maximal affärsnytta.

För vem?

Lämplig föreläsning till säljkonferensen, ledningsgruppen eller avdelningsmötet.

Resultat

 • Deltagarna får inspiration och kunskap.
 • Praktiska råd i hur man kan öka värdet på säljbesöken.

Kostnad: 25 000 SEK

 • Föreläsningen är på 1-2 timmar.

Boka


Martin Moström

Strategisk rådgivare på Retail House.
martin.mostrom@retailhouse.se
eller ring 0708 - 81 26 30

 • Martin Moström är troligtvis Sveriges mest erfarna shopper marketing expert.
 • Martin har arbetat med strategier och implementering för såväl daglig- och detaljhandelskedjor som de större leverantörsföretagen.
 • Martin har också varit redaktör för tre böcker på temat Shopper Marketing och är en flitigt anlitad föreläsare hos såväl näringsliv som universitet.

Produktblad »