Shopper marketingnätverk för dagligvaru- & detaljhandeln

Sveriges ledande nätverk för dig som arbetar med Shopper Marketing!

Shoppermarketingnätverk hos Retail House

Vem kan vara med?

Vi söker dig som vill utveckla din kunskap och ditt personliga nätverk inom Shopper Marketing. Du arbetar troligen inom någon av följande positioner; Trade- och Shopper marketing, försäljning, Shopper insight eller som produkt- eller marknadschef med större investeringar i butik.

Gruppsammansättning

Grupperna kommer att bestå av 5-7 personer och representera olika icke konkurrerande varumärken.

Struktur på träffarna

Vi träffas fyra gånger/år under ca 5 timmar/gång inkl. lunch.

 1. Aktuellt tema – genomgång – kort föreläsning samt relevant litteratur.
 2. Samtliga deltagare redogör för hur de arbetar i dag med aktuellt tema samt vilka utmaningar som finns?
 3. Diskussion

Förslag på teman:

 • Hur mäter vi effekten av aktiviteter i butik?
 • Hur skapar vi effektiva digitala inslag i vårt kampanjarbete?
 • Hur skapar våra varumärken värden för handeln?
 • Hur ökar man sin kunskap om Shoppern?
 • Hur skapas 360°kampanjer?

Vad får du som deltagare?

 • Ett nätverk för livet!
 • Korta inspirationsföreläsningar kopplade till olika teman.
 • Skriftlig dokumentation till aktuellt tema.
 • Lösningar för företagsunika utmaningar.
 • Lunch samt lokal.
 • Programmet startar löpande under året.

Anmälan till:

Martin Moström
Strategisk rådgivare på Retail House.
martin.mostrom@retailhouse.se
0708 - 81 26 30


Kostnad: 35 000 SEK/företag. Två personer per företag kan deltaga.

Produktblad >