Integritetspolicy

I samband med den förstärkta dataskyddslagstiftningen kopplat till GDPR vill Retail House tydliggöra sin policy för hantering av personuppgifter.

Retail House Sweden AB, med adress Vegagatan 14, Stockholm, är ett företag etablerat i Sverige, och som sådant, följer vi tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige. Vi tror på att personlig integritet är viktigt och vi tar våra intressenters integritet på högsta allvar.

I vår integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter och vilka val du har i relation till den.

Integritetpolicyns omfattning
Vänligen notera att integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka Retail House är personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med Retail House när du besöker vår webbplats eller interagerar med oss på annat sätt.

Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter som kan hänföras till dig:

Kontaktuppgifter (”Kontoinformation”) så som namn, e-mailadress och telefonnummer.
Teknisk data (exempelvis enhetens ID, IP-adress) (”Teknisk Data”).
 
Data som behandlas på Retail House – syfte och legala grunder
Retail House behandlar data kopplat till två olika intressentgrupper. Anställda och kunder.

Anställda
Retail House som arbetsgivare är skyldig att upprätthålla register över sina medarbetare för bl a utbetalning av lön och skatt. Datan delas inte med tredje part, förutom i de fall som skattemyndigheten eller liknande myndighet önskar datan på legala grunder.  Data finns också kopplat till våra uppdrag i form av inrapportering av bilder och data på enskilda uppdrag. Datan är viktig för att vi skall kunna fullfölja våra uppdrag för kund och sparas så länge den är affärskritisk.

Kunder
Retail House är ett kommersiellt företag med syfte sälja tjänster inom shopper marketing. Mot den bakgrunden samlar vi data kring våra kundföretag och dess medarbetare. Datan utgör endast underlag för kommersiella utskick till medarbetare anställda på företagen. Vi delar aldrig datan med tredje person. Vid alla utskick finns alltid en möjlighet för kunden att avregistrera sig från fler utskick. Vi behandlar digitalt beteende på basis av vårt berättigade intresse av att förbättra hemsida förstå och analysera användares beteenden och för att förbättra kommunikationen i våra digitala medier.

Lagring av uppgifter
Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla affärssyftet (inkluderat syftet att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Retail House). Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.

Spårning
För att möjliggöra förbättringar av våra tjänster och din upplevelse online samlar vår programvara automatiskt in information från din dator (eller mobila enhet), din webbläsare, inklusive din publika IP-adress och domännamn, cookieinformation, egenskaper för hårdvara (t.ex. enhetens ID), webbplatser du besökt, videos och bilder du sett på vår webbplats, URL från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter navigering till våra webbplatser, datum och tid för ditt besök och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster och intresse för våra tjänster. För att möjliggöra detta använder vi oss av webbloggar eller applikationer som känner igen din dator och insamlar information om datorns aktivitet online.

Vi använder vi oss både av sessions och permanenta cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten mängd data, ofta innefattande en anonym unik identifierare, som skickas till din webbläsare från en webbplats. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas cookien på din dators hårddisk. Din webbläsare kommer att godkänna tillgången till cookies som webbplatsen skickat till din dator.

Våra cookies tillhandahåller information som underlättar din användning av vår webbplats. Våra cookies samlar information om din användning av vår webbplats under din nuvarande session och över tid, din dators operativsystem och webbläsartyp, din geografiska position, den webbplats du besökte innan vår webbsida och länkar du använde för att lämna vår webbsida. På vissa webbsidor möjliggör cookies att våra webbplatser kan komma ihåg information om våra besökares språkval och ursprungsland. Du kan ändra vår insamling av information genom att ändra inställning för cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter
Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. På din förfrågan kommer all data som vi inte är har en rättslig skyldighet att behålla att raderas.

Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. Under vissa omständigheter, inklusive när det konstaterats att vi behandlar personuppgifter utan laglig grund eller behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd). Om riktigheten av personuppgifterna eller den lagliga grunden för behandling är ifrågasatt kan du begära att behandlingen av uppgifterna ska begränsas. Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överensstämmelse med principerna som lagts fram ovan.

Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan eller komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud, vänligen kontakta oss på info@retatilhouse.se

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 maj 2018.