Rikstäckande demonstrationer, säljkår & uthyrning av butikspersonal

Retail House är rikstäckande och har 500 aktiva, dedikerade och engagerade kommunikatörer runt om i landet. Varje vecka besöker vi över 400 butiker och träffar tusentals shoppers direkt där köpbesluten tas, det vill säga i butiken. I Norden har vi över 1 000 kommunikatörer som varje månad besöker butiker från Trondheim till Köpenhamn.

Med hjälp av vårt callcenter har vi daglig kontakt med butiker. Vi vet vad som fungerar där ute. Vi kan säkerställa att kommunikationen når hela vägen ut, till butiksmedarbetaren och slutligen till shoppern.

Som kund får du alltid möjlighet att direkt se resultatet i butik. Detta görs med support av våra två olika webbaserade återrapporteringssystem, In-Store Control och INEX, för allt sker i realtid.

Med vår rekryteringsavdelning rekryterar vi personal som har kompetens och engagemang för att arbeta i butik, både när fast anställning är aktuell eller det handlar om uthyrning för specifika uppdrag.

Butiksevent – varumärkesambassadörer

Ett butiksevent med varumärkesambassadörer är en långsiktig satsning, där speciellt utvald personal med kontinuitet genomför demonstrationer och/eller direktförsäljning i sin region. Det skapar en lojalitet och en stark varumärkeskännedom.

Läs mer »

Demonstrationer är det effektivaste verktyget i butik

Demokampanjer används för att snabbt nå ut till en bred målgrupp inom en begränsad tid. I kombination med ett proffsigt POS-material får du en bra synlighet i butikerna. Rikstäckande eller nordiskt – du väljer!

Läs mer »

Låt säljkåren boka egna demonstrationer – med ett bolag får du styrning och kontroll

Om du låter säljkåren boka sina egna demonstrationer med oss skapas en nära relation mellan butik och säljare.

Läs mer »

Skapa en marknadsplats – för ökade shopper-upplevelser och intäkter

Våra centraliserade butiksaktiviteter är en tjänst som primärt vänder sig till dagligvaru- och detaljhandelskedjor.

Läs mer »

Merchandising – skapa 100% synlighet i butik

Synlighet i butik är viktigt för att vinna säljslaget där. Merchandising – varumärkeslicensiering – är ett kostnadseffektivt sätt för dig att säkerställa att ditt butiksmaterial kommer upp i butiken.

Läs mer »

Hyr din säljkår – du får högre flexibilitet till lägre kostnad

När konjunkturen är osäker och behoven över året skiftar är det i många fall mycket bättre att hyra in en säljkår. Detta innebär att du får en ökad kostnadskontroll, men framförallt högre flexibilitet.

Läs mer »

Hyr butikspersonal – för ökad flexibilitet och högre driftsäkerhet

Det finns ett flertal tillfällen då det lönar sig att hyra personal. Det kan till exempel vara när du behöver lösa olika typer av specialuppgifter, eller vid demonstrationer och event. Då passar det bättre att hyra personal än att låta fast anställd butikspersonal ansvara för aktiviteten.

Läs mer »

Callcenter – för högre effektivitet och lägre kostnader

Retail House callcenter når dina butiker på ett effektivt sätt, vilket både innebär lägre kostnader och högre flexibilitet. Att göra fysiska säljbesök tar både tid och kostar mycket pengar. Därför kan det ibland vara mer effektivt att anlita ett callcenter för att nå butikerna.

Läs mer »