Sell-Check - digital eye tracking på 48 timmar

Digital eye tracking

Sell Check är Retail House digitala Eye Tracking-system som förtestar hur väl Ert POS svarar upp mot Era kommunikationsmål. För att åstadkomma en enkel och kostnadseffektiv förtest av ditt POS kan man låta Sell Check bedöma POS-materialet. Sell Check är ett digitalt Eye Tracking-system, framtaget av 3M. Som komplement till den digitala Eye Trackingen görs också en kvalitativ bedömning med förbättringsåtgärder.

Genomförda uppdrag:

  • SVENSKA SPEL
  • APOTEKET HJÄRTAT
  • SWEDISH MATCH
  • NIKON

Resultat:

  • En skriftlig rapport
  • Du får en poängbedömning med förbättringsråd
  • Du får en Heat Map
  • Du får en sekvensordning på hur shoppern ser
  • Du får en bedömning av vilka områden som är mest intressant på din skylt

Kostnad: 15 000 SEK per rapport

Vill du veta mer?

Martin Moström, Strategisk rådgivare Shopper Marketing

Martin Moström
Strategisk rådgivare på Retail House.
martin.mostrom@retailhouse.se
eller ring 0708 - 81 26 30