– SellCheck® | Digital eye tracking –

Testa ditt butiksmaterial på 48 timmar

 
 

SellCheck® (framtaget av 3M) är Retail House digitala eye tracking-system som testar hur väl ert POS-material svarar upp mot era kommunikationsmål. Som komplement till den digitala eye trackingen görs också en kvalitativ bedömning med förslag på förbättringsåtgärder.

Vad får du?

  • En skriftlig rapport
  • En poängbedömning med förbättringsråd
  • En Heat Map som visar vad kunden tittar på och
    i vilken ordning
  • En sekvensordning på hur shoppern ser
  • En bedömning av vilka områden som är mest
    intressanta på din skylt

POS material

Referenser

Vill du veta mer?

Martin Moström, Strategisk rådgivare Shopper Marketing

Lisbeth Erstrand
Strategisk rådgivare
lisbeth.erstrand@retailhouse.se
073-360 41 18