Böcker

Sedan 2006 ger vi ut publikationer om Retail Marketing tillsammans med Lunds Universitet. Böckerna består av artiklar kring ett tema. Artiklarna är skrivna av experter på Retail House, forskare och studenter.

Att mäta resultat i butik
Att skapa upplevelser i butik
Strategisk hälsokommunikation i butik

Vill du veta mer eller läsa våra böcker, kontakta:
Martin Moström, martin.mostrom@retailhouse.se eller ring 0708 - 81 26 30