Böcker

Sedan 2006 ger vi ut publikationer om Retail Marketing tillsammans med Lunds Universitet. Böckerna består av artiklar kring ett tema. Artiklarna är skrivna av experter på Retail House, forskare och studenter.

Att mäta resultat i butik
Att skapa upplevelser i butik
Strategisk hälsokommunikation i butik

Vill du veta mer om aktuell forskning kring Shopper Marketing? 
 
Kontakta
Martin Moström
martin.mostrom@retailhouse.se eller ring 0708 - 81 26 30