Böcker

Sedan 2006 ger vi ut publikationer om Retail Marketing tillsammans med Lunds Universitet. Böckerna består av artiklar kring ett tema. Artiklarna är skrivna av experter på Retail House, forskare och studenter.

Att mäta resultat i butik

Att skapa upplevelser i butik

Strategisk hälsokommunikation i butik

Vill du veta mer om aktuell forskning kring Shopper Marketing?

Kontaktperson

Martin Moström
Strategisk rådgivare och VD
martin.mostrom@retailhouse.se
070-881 26 30