– Föreläsningsserie | Shopper Marketing –

rh_produktblad_forelasning_martin_ny_sida_1
rh_produktblad_forelasning_martin_ny_sida_2
rh_produktblad_forelasning_martin_ny_sida_3

Ladda ner vårt produktblad här!

Vill du veta mer?

Martin Moström
Strategisk rådgivare och VD
martin.mostrom@retailhouse.se
070-881 26 30