Inspirationsföreläsning; så vinner vi slaget i butik

En intensivkurs i Shopper Marketing

Frukostseminarium - Vinn slaget i butik


Inspirationsföreläsning inom Shopper Marketing med syfte att höja medvetenheten och kunskapen kring Shopper och Retail.

Innehåll

  • Shoppern i butik
  • Shoppermarketing – vad är det för något?
  • Historisk tillbakablick – från lanthandel till E-handel
  • Hur fungerar Shoppern i butik?
  • Hur kan vårt varumärke sticka ut bland 40 000 artiklar?
  • Hur får vi Shoppern att välja vårt varumärke?

För vem?

Lämplig föreläsning till säljkonferensen, ledningsgruppen eller avdelningsmötet.
Föreläsningen är på 1-3 timmar.

Resultat

Deltagarna får inspiration och kunskap.
Praktiska exempel.
Allt förankrat i den akademiska forskningen.
Kostnad: 25 000 SEK
Föreläsningen är på 1-3 timmar.

Anmälan till

Martin Moström, Strategisk rådgivare Shopper Marketing

Martin Moström
Strategisk rådgivare och VD på Retail House.
martin.mostrom@retailhouse.se
eller ring 0708 - 81 26 30

  • Martin Moström är troligtvis Sveriges mest erfarna shopper marketing expert.
  • Martin har arbetat med strategier och implementering för såväl daglig- och detaljhandelskedjor som de större leverantörsföretagen.
  • Martin har också varit redaktör för tre böcker på temat Shopper Marketing och är en flitigt anlitad föreläsare hos såväl näringsliv som universitet.

Produktblad »