Säljpresentationer för KAM & säljkår

Skapa säljpresentationer som biter

Säljpresentationer

- Öka skärpan och tydligheten i era säljpresentationer

Ett par minuter är den tiden kunden ger säljaren för att skapa ett intresse för det som skall säljas in. Oavsett om det är säljaren som möter avdelningsansvarig i butik eller KAM som möter inköpsansvarig på central nivå. För att skapa säljande presentationer måste först ställa sig frågan hur skapar vi ett intresse för vårt budskap. Sedan så måste presentationen innehålla en fast och tydlig struktur, ett intressant innehåll och sist men inte minst innehålla illustrationer som stödjer budskapet. Retail House är experter på att skapa säljande införsäljningspresentationer för lokal och central handel. Vi använder oss av story telling metoden när vi skapar Era presentationer.

När behövs dessa?

  • När du vill stödja säljkåren och KAM med riktigt genomarbetade presentationer.
  • När du har en stor och viktig lansering som skall säljas in.
  • När du vill ha en presentation som skapar engagemang hos din kund.

Vad får du?

  • Säljande KAM/säljkårs införsäljningsmaterial med bra struktur, intressant innehåll och säljande illustrationer.

Du får RESULTAT!

Du som vill skapa resultat, kontakta:

Lisbeth Erstrand
Strategisk Rådgivare
lisbeth.erstrand@retailhouse.se
073-360 41 18


Produktblad »