Shoppermarketingnätverk hos Retail House

Anmälan till:

Martin Moström
Strategisk rådgivare på Retail House.
martin.mostrom@retailhouse.se
0708 - 81 26 30


Kostnad: 40 000 SEK/företag. Två personer per företag kan deltaga.